Friday, June 8, 2012

Kerja hakiki yang sangat banyak tak ada masa untuk 5S

Menjawab soalan di atas bagi saya, dalam kontek perkhidmatan awam 5S adalah untuk 'Pelangan'. Memulakan 5S bermakna kita kena 5Skan tempat sendiri dahulu. Nah..tempat kerja sendiri bersih, selesa, kemas, cantik, semua kelengkapan ada dan 'tip-top' adalah untuk kebaikan diri sendiri. 5S membuatkan tahap kesediaan kerja sangat tinggi ke arah kepuasan pelanggan.Siapa dia pelanggan itu?. Ianya termasuklah kita sendiri, kakitangan lain dipejabat dan pelanggan luar yang berurusan dengan pejabat kita. Telah dikupas dalam tulisan yang lepas bahawa 5S 'its for your own good'. Kita inginkan urusan yang cemerlang dari pejabat-pejabat lain maka kita sendiri wajiblah bersedia memberikan sevis yang cemerlang. The goal of The Spirit of Excellence is to improve service to internal and external customers, patients, their families, the medical staff, and each other.

No comments:

Post a Comment