Sunday, March 28, 2010

The Japan 5S - Kini Bahan Kajian Seantero Dunia

Pelajar-pelajar universiti yang ingin mendapatkan maklumat mengenai 5S dan syarikat-syarikat yang dalam usaha menjayakan 5S terpaksa merujuk ke laman-laman forum mengenai 5S di internet. Salah satu yang ditemui adalah laman ini.

Buku mengenai 5S dari Amazon.com

No comments:

Post a Comment