Saturday, March 13, 2010

Amalan 5S Berprestasi Tinggi

Kebanyakan organisasi yang telah lama mengamalkan Amalan Persekitaran Berkualiti (QE/5S) merasakan akan kebosanan sistem QE tersebut. Kenapa? Pada pemerhatian MPC, organisasi tesebut hanya menitikberatkan kepada elemen 'kecantikan' sahaja atau elemen bersifat kualitatif.

Bermula pada tahun 2010 ini, satu bengkel akan diperkenalkan untuk Amalan Persekitaran Berkualiti Berpresatasi Tinggi kepada organisasi yang telah lama mengamalkan Sistem QE. Bengkel ini akan dijalankan selama 2 hari untuk mengetengahkan elemen baru bersifat kuantitatif yang bakal dilaksanakan dan sesuai diamalkan oleh semua pihak seperti Syarikat Swasta dan juga Agensi Kerajaan.

Untuk perkembangan terkini maka kenalah selalu mengikuti web MPC.

No comments:

Post a Comment