Monday, September 27, 2010

Impak 5S

Pelaksanaan Amalan 5S telah memberi impak yang besar kepada jabatan dan kakitangan. Amalan 5S bukan sahaja memberi kesan kepada persekitaran pejabat tetapi juga kepada
aspek kualiti yang lain seperti kualiti kerja dan kualiti peribadi kakitangan. Impak pelaksanaan Amalan 5S ini dapat dipecahkan kepada 4 kategori utama iaitu:

i) Persekitaran kondusif, berkualiti dan selamat. Amalan 5S telah menjadikan persekitaran pejabat yang lebih kondusif, selesa, ceria dan menarik. Ini akan
memberi dorongan kepada anggota yang merasa lebih seronok dan bersemangat untuk bekerja.

read more

No comments:

Post a Comment