Friday, September 10, 2010

5S Everywhere Everytime - Raya (3)

Apakah punca berlakunya keadaan-keadaan yang tidak 5S yang merimaskan mata, perasaan dan jiwa? Ye tentu sekali kerana tiadanya budaya 5S yang telah terterap pada diri tiap individu. Oleh kerana tiadanya budaya itu ibu-bapa tidak menyediakan tempat khas untuk sisih, susun dan sapu. Kerapkali tong sampah umpamanya hanya ada di hujung dapur sahaja. Tempat pakaian yang telah dipakai tiada disediakan tempat khas.

Pendedahan tentang 5S kepada ahli keluarga juga tidak pernah difikirkan maka apa yang berlaku adalah kesinambungan tabiat-tabiat lama yang masih menebal

No comments:

Post a Comment