Tuesday, July 17, 2012

A Special Parking For Nail Clipper

Tempat menyimpan penyepit kuku ini adalah satu contoh 5S yang unik. Perhatikan bagaimana 'parking' dibuat dengan 'lubang-lubang' khas. Ianya pula disimpan pada keadaan 'vertical'. Inilah yang dikatakan bijak menggunakan ruang. Penyepit kuku dikategorikan alat yang kerap digunakan dan perlu diletakkan ditempat yang mudah dilihat. Konsep 'There is a place for everything and everything in its place' jelas diamalkan.

No comments:

Post a Comment