Saturday, July 14, 2012

Bagaimana SUSUN ditempat kerja anda.

Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan.

more

No comments:

Post a Comment