Friday, August 13, 2010

Impak Seiso (S3)


i) Kos kerosakan peralatan rendah
ii) Proses kerja pantas dan tidak berulang “ right the first time”
iii) Kualiti produk meningkat
iv) Masa membersih lebih pantas
v) Tempat kerja bersih dan selesa
vi) Mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap peralatan
vii) Moral pekerja tinggi
viii) Selamat di tempat kerja
ix) Jangka hayat mesin lama

No comments:

Post a Comment