Thursday, August 26, 2010

Dokumentasi Dalam Amalan 5S...Ini lah kegagalan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang aku pernah Audit untuk Persijilan QE..antara kesilapan :
• Mesyuarat yang dibuat lebih tertumpu kepada Kuantiti daripada Kualiti pelapurannya.
• Minit Mesyuarat yang direkodkan tidak disahkan oleh Pengerusi Mesyuarat
• Mesyuarat yang direkodkan gagal menunjukan hubungkait antara minit mesyuarat pertama ..kedua dan seterusnya terutama kepada perkara berbangkit dalam JK yang dibentuk
• Minit Mesyuarat gagal menunjukan hubungkait antara keputusan mesyuarat JK Induk dengan JK lain yang dibentuk.

read more

No comments:

Post a Comment