Monday, May 31, 2010

Minggu 5S Di TNB


TNB Malaysia merupakan satu satunya badan Korporat yang sangat cemerlang dalam menjayakan serta mengamalkan 5S di Malaysia. Setiap tahun diadakan anugerah 5S kebangsaan pastinya ada sahaja Cawangan TNB yang akan memenangi anugerahnya. Tahniah TNB.

related web

No comments:

Post a Comment