Sunday, January 23, 2011

Penerapan nilai 5S di sekolah.Semakin banyak sekolah-sekolah yang telah menerapkan nilai-nilai Amalan 5S. Syarikat makanan/minuman pula dilihat membantu usaha sentiasa amal terhadap kebersihan. Syabas syarikat minuman Twister!.

No comments:

Post a Comment