Saturday, January 29, 2011

5S Universiti Malaysia Sabah Labuan


Logo 5S UMS Labuan yang menarik
...5s juga merupakan amalan ke arah pembentukan sikap dan disiplin yang positif melalui pengwujudan persekitaran tempat kerja yang bersih, selesa dan sihat...Welcome 5S read more
..

No comments:

Post a Comment