Tuesday, May 29, 2012

5S Mengelakkan Stres

Bila kita telah mengamalkan 5S untuk urusan seharian, baik untuk kerja di pejabat dan juga untuk urusan peribadi/keluarga maka kita sebenarnya telah bersedia menjauhkan dari perkara-perkara yang boleh mencetuskan stres. 5S membuat kita sentiasa bersedia untuk berurusan dengan pelanggan. Urusan kehidupan menjadi lebih harmoni. Banyak masa, tenaga, wang dan hartabenda dapat dielakkan dari pembaziran.
Itulah sebabnya di negara-negara maju seperti US, UK dan Australia 5S menjadi satu bidang yang diajar di pusat-pusat komuniti.

No comments:

Post a Comment