Wednesday, July 21, 2010

Amalan 3S Menggantikan 5S Di Jepun?.Benarkah Amalan 5S yang semakin popular di Malaysia akan bertukar menjadi Amalan 3S?
Melihat kepada pengertian ke lima-lima S iaitu Seiri-Seiton-Seiso-Seiketsu dan Shitsuke memanglah munasabahnya ada jika Jepun bertukar kepada 3S sahaja. Ianya akan menggambarkan Jepun maju setapak lagi selepas mengamalkan 5S 30 tahun di mana kini S ke 4 dan ke 5 tak perlu lagi dinyatakan kerana telah menjadi budaya. Dalam kontek ini kita perlu memahami 5S itu dalam pengertian asal bahasa Jepun kerana alih bahasa ke Bahasa Malaysia memang ada sedikit perbezaan maksud terutama S ke 4 iaitu 'Seragam'. Perkataan 'Seragam' memang lebih tepat jika menggunakan 'Standadisasi'.

read more

No comments:

Post a Comment