Saturday, July 24, 2010

10 Impak S2 (Susun)


i) Kawalan stok dan produk/output yang cekap
ii) Masa pencarian/pengesanan yang pantas
iii) Proses kerja lebih pantas
iv) Mengelak kesilapan dan kesalahan
v) Kadar kehilangan peralatan rendah
vi) Suasana kerja lebih teratur
vii) Mendidik disiplin pekerja kearah lebih positif
viii) Penjanaan idea kreatif di kalangan pekerja
ix) Moral pekerja tinggi
x) Selamat di tempat kerja

read more

No comments:

Post a Comment