Tuesday, October 12, 2010

Amalan 5S dan 8S

8S

Salam
Sayang
Segak
Sempurna
Segera
Sensitif
Senyum

read more

Sopan

Segera dapatkan buku tersebut daripada MAMPU sebagai pelengkap kepada amalan 5S yang menjurus kepada persekitaran berkualiti, namun 8S adalah dilihat sebagai akal budi seluruh penjawat awam dalam membina..
read more

1 comment: